ensq

Safejournalism

Safejournalism

Websajt i krijuar për OJQ i cili përmban informatat bazike për mbrojtjen e gazetareve dhe organizatave nga sulmet dhe krimet kibernetike.

Project Description

Websajt i krijuar për OJQ i cili përmban informatat bazike për mbrojtjen e gazetareve dhe organizatave nga sulmet dhe krimet kibernetike.

Project Details

Date Maj 05, 2018
Categories DPLUS PORTOFOLIO
Top