ensq

Oda e Përmbaruesve të Kosovës

Oda e Përmbaruesve të Kosovës

Webasajt i punuar për odën e përmbaruesve të Kosovës që shërben si pasqyrë e një institucioni – organizate për të paraqitur punën dhe aktivitetet e saj.

Project Description

Oda e përmbaruesve si organizatë e pavarur

Project Details

Client Oda e Permbaruesve të Kosovës
Date Maj 05, 2018
Categories DPLUS PORTOFOLIO
VISIT THE SITE
Top