ensq

DesignPlus si kompani shërbyese për shitjen e hapësirave të hostimit, reklamacion dhe dizajn është themeluar në vitin 2014, por veprimtarinë e saj virtuale në fushën e Web Dizajnit, Hostingut, Video Editimit, Grafik Dizajnit, Menaxhimit të rrjeteve sociale dhe përkthimeve shumë gjuhëshe, e ka filluar në gjysmë të vitit 2021. Stafi i kompanisë sonë përbëhet nga të rinj të motivuar dhe të vullnetshëm për të ofruar shërbime sa më të mira dhe sa më cilësore në fushën e Web – Dizajnit, Hostingut, Krijimit të Videove, Dizajnit Grafik, Dizajnimit të Logove, Menaxhimit të Rrjeteve Sociale dhe përkthimeve. Serveret tonë ku hostohen webfaqet tuaja janë ndër më funksionalit dhe më të sigurtit. Wefaqet që punojmë ne janë të një kualiteti të lartë, dhe serverët që ofrojmë ne janë me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shpejtësia e funksionimit dhe stabiliteti janë të garantuar.

Stafi ynë është i përkushtuar që të punoj drejtë, të jetë sa më transparent dhe sa më profesional në ofrimin e shërbimeve. Ne synojmë që porositë që marrim përsipër t’i zhvillojmë, të jenë të një kualiteti shumë cilësor, e do të mundohemi ti zhvillojmë 100% në përputhshmëri me kërkesat tuaja. Ne do ta konsiderojmë punën tonë të suksesshme atëherë kur ju si klient i yni jeni të kënaqur me produktin final.

Për momentin kompania jonë ofron produkte në pesë fusha:

  1. Web Dizajn (dizajnim të websajteve nga më të thjeshtat tek profesionalet);
  2. Hosting, SSL, Mail, Domain etj,  (Shared Hosts, VPS, Dedicated Servers..);
  3. Dizajn Grafik, si dizajnim logosh, baneresh, broshurash, posteresh, etj;
  4. Menaxhim të rrjeteve sociale si: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etj; 
  5. Pëkthme shumë gjuhëshe si: shqip-anglisht dhe anajelltas, shqip – serbisht dhe anasjelltas, shqip – gjermanisht dhe anasjelltas, shqip – turqisht dhe anasjelltas, etj.

KOMPANINË TONË E KARAKTERIZON:

SIGURIA

circle company logo (1)

N.SH. “DesignPlus” i siguron klientet se çdo e dhënë që ruhet në serveret tonë është e sigurt, komfor dispozitave ligjore në fuqi dhe se serveret tonë janë me bazë në SHBA ofrojnë siguri maksimale, ku të dhënat gjithmonë janë të sigurta dhe të mbrojtura nga çdo ndërhyrje.

BESIMI

trust

N.SH. “Design Plus” operon në tregun e ofrimit të shërbimeve në menyrë ligjore, ngase është e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve me nr unik tëBiznesit iznesi 811222497 dhe nr. fiskal 71075338 dhe të gjitha transaksionet për shërbimet kryhen përmes rrugeve elektronike dhe përmes bankes e të cilat ttatimohen konform rregulloreve fiskale në fuqi.

CILËSIA

quality 1

DesignPlus ofron cilësi në të gjitha shërbimet dhe produktet që ofron, ngase ka partneritet me ofruesit më të famshëm botëror të sherbimeve të hostimit dhe webdizajnit si: Hostgator, Namecheap, Resellerclub, Enom, WHMCS, Weebly, Symantec, themeforest etj, e gjithashtu përdorim platformat më të avancuara për krijimin e banereve reklamues, vidoanimacioneve dhe menaxhimit të rrjeteve sociale.

PASIONI

circle company logo (1)

N.SH. “DesignPlus” është relativisht ndërmarrje shërbyese e re në ofrimin e shërbimeve të dizajnit të të gjtha formave si dhe hostimit, por stafin e kompanisë sonë e përbëjnë të rinjë të cilet e kanë pasion punën dhe janë mjaftë të motivuar për të ofruar shërbime të shpejta dhe cilësore në Web Dizajn, Graphic Design, Video Editing e Social Media Managing.

Jeni të interesuar në Shërbimet tona?

Na shkruani në email, plotësoni kontakt formën më poshtë apo na shkruani nga chati i poshtëm që paraqitën në anën e djathtë të webfaqës në menyrë që të na kontaktoni neve. Ne presim të mësojmë më shumë për ju, kompaninë tuaj dhe si mund t’ju ndihmojmë që të arrini qëllimet tuaja.

    Top